Dołącz do nas

  1. Zapoznaj się z regulaminem klubu, dostępnym na naszej stronie internetowe.
  2. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  3. Wypełnij deklarację* i prześlij ją na adres mailowy licencje@horseprofi.pl.
  4. Wpłać odpowiednią kwotę opłaty rocznej (obowiązuje na dany rok kalendarzowy) na konto bankowe klubu:

Roczne opłaty członkowskie

CZŁONEK STOWARZYSZENIA

50 zł

z opłaty zwolnieni są zawodnicy 

i zawodnicy juniorzy

ZAWODNIK**

350 zł

ubezpieczenie NNW i OC jeźdźca GRATIS!***

ZAWODNIK JUNIOR**

250 zł

ubezpieczenie NNW i OC jeźdźca GRATIS!***

Otrzymasz legitymację członkowską, która jest potwierdzeniem przynależności oraz uzyskania statusu Zawodnika Klubu (lub Zawodnika Juniora Klubu; dotyczy osób do 18 roku życia włącznie).

Upoważnia ona do:

  1. udziałów we wszystkich przedsięwzięciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
  2. reprezentowania Klubu na zawodach,
  3. korzystania z ulg i przywilejów określonych przez Zarząd Klubu,
  4. umieszczania nazwy oraz znaku graficznego (logo) Klubu na sprzęcie oraz strojach, używanych w trakcie treningów i zawodów jeździeckich.

* –  Pamiętaj o uzyskaniu oświadczenia rodziców/opiekunów, o wyrażeniu zgody na uprawianie sportu (dotyczy osób niepełnoletnich; druga strona deklaracji).

** – Uprawnia do reprezentowania barw Klubu w zawodach towarzyskich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Zgodnie z aktualnym cennikiem opłat obowiązujących w OZJ Łódź ( opłata obejmuje koszt rocznej licencji regionalnej zawodnika). Wszelkie inne opłaty związane z uczestnictwem w zawodach krajowych i międzynarodowych, wnoszone na rzecz OZJ, PZJ i/lub FEI, zgodnie z cennikiem opłat na rzecz OZJ, PZJ w roku bieżącym (dotyczy: rocznej licencji zawodnika; opłaty rejestracyjnej zawodnika oraz opłaty rejestracyjnej i licencyjnej konia, którego jest właścicielem), dokonuje Zawodnik (lub jego opiekun, w przypadku Zawodnika Juniora) we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi na dany rok cennikami opłat na rzecz OZJ, PZJ i FEI.

*** – Stowarzyszenie SKJ HORSEPROFI, pokrywa koszt ubezpieczenia NNW jeźdźca (wariant I, oferty STU ERGO Hestia SA, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej PZJ) w przypadku wniesienia opłaty rocznej na rzecz Stowarzyszenia, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia każdego roku.

Scroll to Top